Priser

Vi ligger på, eller strax över, referenspriserna vilket ofta innebär att vi har lägre priser än många andra aktörer på marknaden. Allt för att du som patient ska få tillgodoräkna dig så mycket som möjligt inom högkostnadsskyddet.
Läs mer  om tandvårdens stöd via länkarna >>.

Betalsätt

Vi tillämpar kortbetalning, kontant betalning samt fakturering och finansiering genom vår samarbetspartner Fortusfinance.
Läs mer om Fortusfinance >>